Wynik pozytywny!

Zuzanna Dołęgowska

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-09-14

Serdecznie gratulujemy!