Wynik pozytywny!

Wiktor Żakowski

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-09-20

Serdecznie gratulujemy!