Wynik pozytywny!

Wiktor Wojciechowski

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-11-16

Serdecznie gratulujemy!