Wynik pozytywny!

Szymon Burawski

Podejście drugie
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-10-26

Serdecznie gratulujemy!