Wynik pozytywny!

Sylwia Łapuszyńska

Podejście drugie
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-09-27

Serdecznie gratulujemy!