Wynik pozytywny!

Seweryn Murawski

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-06-03

Serdecznie gratulujemy!