Wynik pozytywny!

Sandra Szporowska

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-09-01

Serdecznie gratulujemy!