Wynik pozytywny!

Rafał Rycerski

Podejście pierwsze
Kategoria C
Data egzaminu: 2022-07-14

Serdecznie gratulujemy!