Wynik pozytywny!

Rafał Rycerski

Podejście drugie
Kategoria C+E
Data egzaminu: 2022-08-17

Serdecznie gratulujemy!