Wynik pozytywny!

Piotr Nowakowski

Podejście pierwsze
Kategoria A
Data egzaminu: 2022-07-20

Serdecznie gratulujemy!