Wynik pozytywny!

Piotr Boruń

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-09-13

Serdecznie gratulujemy!