Wynik pozytywny!

Paweł Łosek

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-06-21

Serdecznie gratulujemy!