Wynik pozytywny!

Oskar Sobkowiak

Podejście pierwsze
Kategoria A1
Data egzaminu: 2022-09-09

Serdecznie gratulujemy!