Wynik pozytywny!

Miłosz Mazur

Podejście drugie
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-11-22

Serdecznie gratulujemy!