Wynik pozytywny!

Mateusz Nowakowski

Podejście drugie
Kategoria A2
Data egzaminu: 2022-05-19

Serdecznie gratulujemy!