Wynik pozytywny!

Mateusz Kiełtyka

Podejście pierwsze
Kategoria A
Data egzaminu: 2022-06-08

Serdecznie gratulujemy!