Wynik pozytywny!

Marcin Krawczyk

Podejście pierwsze
Kategoria A
Data egzaminu: 2022-08-23

Serdecznie gratulujemy!