Wynik pozytywny!

Maksymilian Woszczyk

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-08-29

Serdecznie gratulujemy!