Wynik pozytywny!

Maciej Turkowski

Podejście pierwsze
Kategoria C
Data egzaminu: 2022-09-08

Serdecznie gratulujemy!