Wynik pozytywny!

Maciej Czyż

Podejście pierwsze
Kategoria C
Data egzaminu: 2022-06-01

Serdecznie gratulujemy!