Wynik pozytywny!

Łukasz Huczko

Podejście drugie
Kategoria A
Data egzaminu: 2022-08-06

Serdecznie gratulujemy!