Wynik pozytywny!

Luis Arendacz

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-08-01

Serdecznie gratulujemy!