Wynik pozytywny!

Leon Kin

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-08-30

Serdecznie gratulujemy!