Wynik pozytywny!

Krzysztof Zander

Podejście pierwsze
Kategoria C
Data egzaminu: 2022-10-10

Serdecznie gratulujemy!