Wynik pozytywny!

Krzysztof Poliksza

Podejście pierwsze
Kategoria C
Data egzaminu: 2022-11-19

Serdecznie gratulujemy!