Wynik pozytywny!

Katarzyna Reimus

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-08-19

Serdecznie gratulujemy!