Wynik pozytywny!

Karolina Karasińska

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-11-09

Serdecznie gratulujemy!