Wynik pozytywny!

Karol Połosak

Podejście drugie
Kategoria A1
Data egzaminu: 2022-08-02

Serdecznie gratulujemy!