Wynik pozytywny!

Kamil Maliszewski

Podejście pierwsze
Kategoria C
Data egzaminu: 2022-10-28

Serdecznie gratulujemy!