Wynik pozytywny!

Kamil Gemza

Podejście drugie
Kategoria C
Data egzaminu: 2022-06-08

Serdecznie gratulujemy!