Wynik pozytywny!

Justyna Babiak

Podejście drugie
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-06-10

Serdecznie gratulujemy!