Wynik pozytywny!

Jakub Świątkiewicz

Podejście drugie
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-10-13

Serdecznie gratulujemy!