Wynik pozytywny!

Jacek Stasik

Podejście pierwsze
Kategoria A
Data egzaminu: 2022-07-29

Serdecznie gratulujemy!