Wynik pozytywny!

Igor Rząsa

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-09-13

Serdecznie gratulujemy!