Wynik pozytywny!

Hubert Westerlich

Podejście drugie
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-10-18

Serdecznie gratulujemy!