Wynik pozytywny!

Hubert Horniatko

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-05-19

Serdecznie gratulujemy!