Wynik pozytywny!

Cezary Kaczor

Podejście pierwsze
Kategoria C
Data egzaminu: 2022-08-31

Serdecznie gratulujemy!