Wynik pozytywny!

Bartosz Kaczmarek

Podejście drugie
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-10-05

Serdecznie gratulujemy!