Wynik pozytywny!

Artur Kozioł

Podejście drugie
Kategoria C
Data egzaminu: 2022-10-01

Serdecznie gratulujemy!