Wynik pozytywny!

Arkadiusz Łazor

Podejście pierwsze
Kategoria A
Data egzaminu: 2022-08-09

Serdecznie gratulujemy!