Wynik pozytywny!

Anna Wentowska

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-07-05

Serdecznie gratulujemy!