Wynik pozytywny!

Amelia Rus – Szyszka

Podejście drugie
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-07-26

Serdecznie gratulujemy!