Wynik pozytywny!

Alicja Ciesielska

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-09-12

Serdecznie gratulujemy!