Wynik pozytywny!

Aleksandra Kaleta

Podejście pierwsze
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-10-19

Serdecznie gratulujemy!