Wynik pozytywny!

Aleksandra Ciesielska

Podejście pierwsze
Kategoria 1
Data egzaminu: 2022-05-18

Serdecznie gratulujemy!