Wynik pozytywny!

Agata Soroko

Podejście drugie
Kategoria B
Data egzaminu: 2022-07-19

Serdecznie gratulujemy!