Wynik pozytywny!

Adrian Jeziorny

Podejście pierwsze
Kategoria C
Data egzaminu: 2022-11-22

Serdecznie gratulujemy!